Share

Week Ending 1/12/2020 Pick 4 Singles All States

tudorsc's avatar - Lottery-048.jpg
SINGLESSUN 1/5MON 1/6TUES 1/7WED 1/8THRS 1/9FRI 1/10SAT 1/11
0289XXXXXX
0135XXXXXX
0378XXXXXX
2349XXXXXX
2678XXXXXX
3468XXXXXX
4567XXXXXX
0125XXXXXX
0128XXXXXX
0248XXXXXX
0257XXXXXX
1237XXXXXX
1369XXXXXX
1467XXXXXX
2359XXXXXX
2378XXXXXX
2569XXXXXX
2678XXXXXX
3467XXXXXX
4569XXXXXX
4679XXXXXX
0126XXXXXX
0129XXXXXX
0136XXXXXX
0147XXXXXX
0189XXXXXX
0234XXXXXX
0246XXXXXX
0259XXXXXX
0367XXXXXX
0389XXXXXX
0678XXXXXX
1238XXXXXX
1239XXXXXX
1257XXXXXX
1279XXXXXX
1489XXXXXX
1568XXXXXX
1789XXXXXX
2345XXXXXX
2356XXXXXX
2389XXXXXX
2467XXXXXX
2467XXXXXX
2568XXXXXX
2578XXXXXX
3459XXXXXX
4578XXXXXX
5678XXXXXX
0123XXXXXX
0124XXXXXX
0134XXXXXX
0137XXXXXX
0145XXXXXX
0149XXXXXX
0156XXXXXX
0179XXXXXX
0235XXXXXX
0237XXXXXX
0256XXXXXX
0258XXXXXX
0267XXXXXX
0347XXXXXX
0349XXXXXX
0359XXXXXX
0379XXXXXX
0459XXXXXX
0579XXXXXX
0679XXXXXX
0689XXXXXX
1245XXXXXX
1357XXXXXX
1469XXXXXX
1479XXXXXX
1567XXXXXX
2348XXXXXX
2357XXXXXX
2358XXXXXX
2367XXXXXX
2368XXXXXX
2458XXXXXX
2468XXXXXX
2478XXXXXX
2567XXXXXX
2789XXXXXX
3479XXXXXX
3568XXXXXX
3569XXXXXX
3678XXXXXX
4568XXXXXX
4678XXXXXX
5689XXXXXX
0127XXXXXX
0138XXXXXX
0148XXXXXX
0157XXXXXX
0158XXXXXX
0167XXXXXX
0169XXXXXX
0178XXXXXX
0236XXXXXX
0245XXXXXX
0247XXXXXX
0249XXXXXX
0269XXXXXX
0279XXXXXX
0345XXXXXX
0346XXXXXX
0348XXXXXX
0357XXXXXX
0358XXXXXX
0456XXXXXX
0457XXXXXX
0469XXXXXX
0489XXXXXX
0568XXXXXX
0589XXXXXX
1235XXXXXX
1247XXXXXX
1278XXXXXX
1289XXXXXX
1345XXXXXX
1346XXXXXX
1347XXXXXX
1356XXXXXX
1358XXXXXX
1359XXXXXX
1368XXXXXX
1457XXXXXX
1459XXXXXX
1468XXXXXX
1478XXXXXX
1569XXXXXX
1578XXXXXX
1579XXXXXX
1589XXXXXX
1678XXXXXX
1679XXXXXX
1689XXXXXX
2356XXXXXX
2369XXXXXX
2456XXXXXX
2456XXXXXX
2457XXXXXX
2459XXXXXX
2459XXXXXX
2469XXXXXX
2478XXXXXX
2479XXXXXX
2569XXXXXX
2579XXXXXX
2689XXXXXX
2789XXXXXX
3469XXXXXX
3567XXXXXX
3568XXXXXX
3678XXXXXX
3679XXXXXX
4568XXXXXX
4589XXXXXX
4689XXXXXX
4789XXXXXX
5679XXXXXX
6789XXXXXX
0159XXXXXX
0168XXXXXX
0238XXXXXX
0239XXXXXX
0268XXXXXX
0278XXXXXX
0289XXXXXX
0356XXXXXX
0368XXXXXX
0369XXXXXX
0458XXXXXX
0467XXXXXX
0468XXXXXX
0478XXXXXX
0567XXXXXX
0789XXXXXX
1234XXXXXX
1236XXXXXX
1246XXXXXX
1248XXXXXX
1256XXXXXX
1259XXXXXX
1268XXXXXX
1269XXXXXX
1349XXXXXX
1367XXXXXX
1378XXXXXX
1379XXXXXX
1389XXXXXX
1456XXXXXX
1568XXXXXX
2346XXXXXX
2367XXXXXX
2369XXXXXX
2379XXXXXX
2457XXXXXX
2458XXXXXX
2479XXXXXX
2567XXXXXX
2589XXXXXX
2679XXXXXX
3456XXXXXX
3457XXXXXX
3478XXXXXX
3578XXXXXX
3689XXXXXX
3789XXXXXX
4579XXXXXX
4789XXXXXX
0139XXXXXX
0146XXXXXX
0479XXXXXX
0569XXXXXX
1249XXXXXX
1258XXXXXX
1267XXXXXX
1348XXXXXX
2347XXXXXX
2357XXXXXX
2368XXXXXX
2379XXXXXX
2389XXXXXX
2469XXXXXX
2489XXXXXX
2578XXXXXX
2579XXXXXX
2679XXXXXX
2689XXXXXX
3456XXXXXX
3458XXXXXX
3459XXXXXX
3489XXXXXX
3579XXXXXX
3589XXXXXX
5789XXXXXX
tudorsc's avatar - Lottery-048.jpg

MONDAY 1/6 HITS 98%  Banana  - MISSED 0578 - DE ThudNM Bang Head

 

 

SINGLESSUN 1/5MON 1/6TUES 1/7WED 1/8THRS 1/9FRI 1/10SAT 1/11NOT FOUND
0289ONXXXXX0578 DE NM
0135XXXXXX
0378XXXXXX
2349XXXXXX
2678XXXXXX
3468XXXXXX
4567XXXXXX
0125XXXXXX
0128RIXXXXX
0248NYXXXXX
0257FLXXXXX
1237XXXXXX
1369XXXXXX
1467KY MOXXXXX
2359XXXXXX
2378XXXXXX
2569XXXXXX
2678XXXXXX
3467XXXXXX
4569XXXXXX
4679TNXXXXX
0126WCANXXXXX
0129XXXXXX
0136XXXXXX
0147XXXXXX
0189XXXXXX
0234XXXXXX
0246XXXXXX
0259XXXXXX
0367XXXXXX
0389XXXXXX
0678XXXXXX
1238XXXXXX
1239XXXXXX
1257XXXXXX
1279XXXXXX
1489WVAXXXXX
1568XXXXXX
1789XXXXXX
2345MDXXXXX
2356XXXXXX
2389XXXXXX
2467XXXXXX
2467XXXXXX
2568XXXXXX
2578XXXXXX
3459ILXXXXX
4578XXXXXX
5678XXXXXX
0123PAXXXXX
0124XXXXXX
0134XXXXXX
0137XXXXXX
0145XXXXXX
0149XXXXXX
0156XXXXXX
0179XXXXXX
0235XXXXXX
0237XXXXXX
0256XXXXXX
0258XXXXXX
0267XXXXXX
0347XXXXXX
0349XXXXXX
0359XXXXXX
0379XXXXXX
0459XXXXXX
0579XXXXXX
0679XXXXXX
0689XXXXXX
1245SCXXXXX
1357XXXXXX
1469XXXXXX
1479XXXXXX
1567XXXXXX
2348XXXXXX
2357XXXXXX
2358XXXXXX
2367XXXXXX
2368XXXXXX
2458XXXXXX
2468XXXXXX
2478XXXXXX
2567NYXXXXX
2789XXXXXX
3479XXXXXX
3568XXXXXX
3569XXXXXX
3678XXXXXX
4568XXXXXX
4678XXXXXX
5689XXXXXX
0127XXXXXX
0138XXXXXX
0148XXXXXX
0157OHXXXXX
0158KYXXXXX
0167VAXXXXX
0169ORXXXXX
0178XXXXXX
0236XXXXXX
0245XXXXXX
0247XXXXXX
0249XXXXXX
0269XXXXXX
0279XXXXXX
0345ARXXXXX
0346NH VTXXXXX
0348XXXXXX
0357XXXXXX
0358XXXXXX
0456MIXXXXX
0457XXXXXX
0469NCXXXXX
0489TXXXXXX
0568XXXXXX
0589XXXXXX
1235XXXXXX
1247XXXXXX
1278XXXXXX
1289NCXXXXX
1345XXXXXX
1346XXXXXX
1347MDXXXXX
1356XXXXXX
1358XXXXXX
1359XXXXXX
1368XXXXXX
1457XXXXXX
1459XXXXXX
1468XXXXXX
1478XXXXXX
1569XXXXXX
1578XXXXXX
1579XXXXXX
1589XXXXXX
1678XXXXXX
1679XXXXXX
1689XXXXXX
2356XXXXXX
2369XXXXXX
2456DCXXXXX
2456XXXXXX
2457XXXXXX
2459XXXXXX
2459XXXXXX
2469OHXXXXX
2478XXXXXX
2479XXXXXX
2569MIXXXXX
2579XXXXXX
2689XXXXXX
2789XXXXXX
3469MOXXXXX
3567PA DCXXXXX
3568XXXXXX
3678XXXXXX
3679XXXXXX
4568XXXXXX
4589XXXXXX
4689XXXXXX
4789XXXXXX
5679WIXXXXX
6789XXXXXX
0159XXXXXX
0168CAXXXXX
0238XXXXXX
0239XXXXXX
0268XXXXXX
0278XXXXXX
0289XXXXXX
0356XXXXXX
0368XXXXXX
0369XXXXXX
0458XXXXXX
0467XXXXXX
0468XXXXXX
0478XXXXXX
0567XXXXXX
0789XXXXXX
1234XXXXXX
1236XXXXXX
1246XXXXXX
1248XXXXXX
1256XXXXXX
1259XXXXXX
1268XXXXXX
1269XXXXXX
1349XXXXXX
1367XXXXXX
1378GAXXXXX
1379XXXXXX
1389XXXXXX
1456XXXXXX
1568XXXXXX
2346XXXXXX
2367ILXXXXX
2369XXXXXX
2379XXXXXX
2457XXXXXX
2458XXXXXX
2479DCXXXXX
2567XXXXXX
2589XXXXXX
2679XXXXXX
3456XXXXXX
3457XXXXXX
3478XXXXXX
3578IN IAXXXXX
3689XXXXXX
3789SCXXXXX
4579XXXXXX
4789XXXXXX
0139OHXXXXX
0146XXXXXX
0479XXXXXX
0569XXXXXX
1249XXXXXX
1258VAXXXXX
1267XXXXXX
1348XXXXXX
2347XXXXXX
2357XXXXXX
2368XXXXXX
2379XXXXXX
2389XXXXXX
2469XXXXXX
2489XXXXXX
2578MOXXXXX
2579XXXXXX
2679XXXXXX
2689XXXXXX
3456XXXXXX
3458XXXXXX
3459XXXXXX
3489XXXXXX
3579XXXXXX
3589XXXXXX
5789XXXXXX
tudorsc's avatar - Lottery-048.jpg
SINGLESSUN 1/7MON 1/6TUES 1/7WED 1/8THRS 1/9FRI 1/10SAT 1/11NOT FOUND
0289ONXXXXX0578 DE NM
0135XXXXXX
0378XXXXXX
2349XXXXXX
2678XXXXXX
3468XXXXXX
4567XXXXXX
0125XXXXXX
0128XRIXXXX
0248NYXXXXX
0257XFLXXXX
1237XXXXXX
1369XXXXXX
1467MOKYXXXX
2359XXXXXX
2378XXXXXX
2569XXXXXX
2678XXXXXX
3467XXXXXX
4569XXXXXX
4679XTNXXXX
0126XWCANXXXX
0129XXXXXX
0136XXXXXX
0147XXXXXX
0189XXXXXX
0234XXXXXX
0246XXXXXX
0259XXXXXX
0367XXXXXX
0389XXXXXX
0678XXXXXX
1238MAXXXXX
1239XXXXXX
1257XXXXXX
1279XXXXXX
1489XWVAXXXX
1568XXXXXX
1789XXXXXX
2345MDXXXXX
2356XXXXXX
2389XXXXXX
2467XXXXXX
2467XXXXXX
2568XXXXXX
2578XMOXXXX
3459XILXXXX
4578XXXXXX
5678XXXXXX
0123PA`XXXX
0124XXXXXX
0134XXXXXX
0137XXXXXX
0145XXXXXX
0149XXXXXX
0156XXXXXX
0179XXXXXX
0235TNXXXXX
0237XXXXXX
0256XXXXXX
0258XXXXXX
0267XXXXXX
0347SCXXXXX
0349XXXXXX
0359XXXXXX
0379XXXXXX
0459XXXXXX
0579XXXXXX
0679XXXXXX
0689ARXXXXX
1245NMSCXXXX
1357XXXXXX
1469XXXXXX
1479XXXXXX
1567XXXXXX
2348XXXXXX
2357XXXXXX
2358XXXXXX
2367XXXXXX
2368XXXXXX
2458XXXXXX
2468XXXXXX
2478XXXXXX
2567XNYXXXX
2789XXXXXX
3479XXXXXX
3568XXXXXX
3569DCXXXXX
3678XXXXXX
4568XXXXXX
4678XXXXXX
5689XXXXXX
0127XXXXXX
0138XXXXXX
0148NCXXXXX
0157GAOHXXXX
0158XKYXXXX
0167XVAXXXX
0169XORXXXX
0178XXXXXX
0236XXXXXX
0245XXXXXX
0247XXXXXX
0249XXXXXX
0269XXXXXX
0279XXXXXX
0345CAARXXXX
0346NH VTXXXXX
0348XXXXXX
0357XXXXXX
0358XXXXXX
0456XMIXXXX
0457XXXXXX
0469XNCXXXX
0489XTXXXXX
0568XXXXXX
0589IN IAXXXXX
1235XXXXXX
1247XXXXXX
1278XXXXXX
1289ORNCXXXX
1345XXXXXX
1346XXXXXX
1347XMDXXXX
1356XXXXXX
1358XXXXXX
1359XXXXXX
1368GAXXXXX
1457XXXXXX
1459XXXXXX
1468XXXXXX
1478XXXXXX
1569XXXXXX
1578XXXXXX
1579XXXXXX
1589XXXXXX
1678XXXXXX
1679XXXXXX
1689XXXXXX
2356XXXXXX
2369XXXXXX
2456DCXXXXX
2456XXXXXX
2457XXXXXX
2459XXXXXX
2459XXXXXX
2469XOHXXXX
2478XXXXXX
2479XDCXXXX
2569MIXXXXX
2579XXXXXX
2689XXXXXX
2789XXXXXX
3469XMOXXXX
3567XPA DCXXXX
3568XXXXXX
3678XXXXXX
3679RIXXXXX
4568XXXXXX
4589XXXXXX
4689XXXXXX
4789XXXXXX
5679XWIXXXX
6789XXXXXX
0159XXXXXX
0168XCAXXXX
0238XXXXXX
0239PAXXXXX
0268XXXXXX
0278XXXXXX
0289XXXXXX
0356XXXXXX
0368XXXXXX
0369XXXXXX
0458XXXXXX
0467XXXXXX
0468XXXXXX
0478LAXXXXX
0567XXXXXX
0789XXXXXX
1234XXXXXX
1236XXXXXX
1246XXXXXX
1248XXXXXX
1256XXXXXX
1259XXXXXX
1268XXXXXX
1269XXXXXX
1349XXXXXX
1367XXXXXX
1378XGAXXXX
1379XXXXXX
1389XXXXXX
1456XXXXXX
1568XXXXXX
2346XXXXXX
2367XILXXXX
2369XXXXXX
2379XXXXXX
2457XXXXXX
2458XXXXXX
2479XDCXXXX
2567XXXXXX
2589XXXXXX
2679XXXXXX
3456XXXXXX
3457XXXXXX
3478XXXXXX
3578IN IAXXXXX
3689XXXXXX
3789XSCXXXX
4579XXXXXX
4789XXXXXX
0139OHXXXXX
0146XXXXXX
0479XXXXXX
0569XXXXXX
1249VAXXXXX
1258VAXXXXX
1267XXXXXX
1348NJXXXXX
2347XXXXXX
2357XXXXXX
2368XXXXXX
2379XXXXXX
2389MIXXXXX
2469XXXXXX
2489XXXXXX
2578XMOXXXX
2579XXXXXX
2679XXXXXX
2689XXXXXX
3456XXXXXX
3458XXXXXX
3459ILXXXXX
3489XXXXXX
3579XXXXXX
3589XXXXXX
5789XXXXXX
tudorsc's avatar - Lottery-048.jpg

TUESDAY 1/7 - HITS 100% Party

 

SINGLESSUN 1/7MON 1/6TUES 1/7WED 1/8THRS 1/9FRI 1/10SAT 1/11
0289ONXXXXX
0135XXXXXX
0378XXXXXX
2349XXXXXX
2678XXXXXX
3468XXXXXX
4567XXXXXX
0125XXXXXX
0128XRIXXXX
0248NYXXXXX
0257XFLXXXX
1237XXXXXX
1369XXXXXX
1467MOKYXXXX
2359XXXXXX
2378XXXXXX
2569XXXXXX
2678XXXXXX
3467XXSCXXX
4569XXXXXX
4679XTNXXXX
0126XWCANXXXX
0129XXXXXX
0136XXXXXX
0147XXXXXX
0189XXXXXX
0234XXIN IAXXX
0246XXXXXX
0259XXDCXXX
0367XXCTXXX
0389XXXXXX
0678XXXXXX
1238MAXXXXX
1239XXXXXX
1257XXXXXX
1279XXXXXX
1489XWVAXXXX
1568XXXXXX
1789XXXXXX
2345MDXGAXXX
2356XXXXXX
2389XXXXXX
2467XXXXXX
2467XXXXXX
2568XXXXXX
2578XMOXXXX
3459XILXXXX
4578XXXXXX
5678XXXXXX
0123PA`XXXX
0124XXXXXX
0134XXXXXX
0137XXXXXX
0145XXXXXX
0149XXXXXX
0156XXXXXX
0179XXXXXX
0235TNXNH VTXXX
0237XXXXXX
0256XXXXXX
0258XXXXXX
0267XXXXXX
0347SCXXXXX
0349XXXXXX
0359XXXXXX
0379XXXXXX
0459XXMOXXX
0579XXXXXX
0679XXXXXX
0689ARXXXXX
1245NMSCXXXX
1357XXXXXX
1469XXXXXX
1479XXDE NCXXX
1567XXXXXX
2348XXXXXX
2357XXXXXX
2358XXXXXX
2367XXXXXX
2368XXXXXX
2458XXXXXX
2468XXNMXXX
2478XXXXXX
2567XNYXXXX
2789XXXXXX
3479XXXXXX
3568XXXXXX
3569DCXXXXX
3678XXXXXX
4568XXXXXX
4678XXXXXX
5689XXXXXX
0127XXXXXX
0138XXXXXX
0148NCXXXXX
0157GAOHXXXX
0158XKYXXXX
0167XVAXXXX
0169XORXXXX
0178XXSCXXX
0236XXXXXX
0245XXXXXX
0247XXTNXXX
0249XXNMXXX
0269XXMDXXX
0279XXXXXX
0345CAARXXXX
0346NH VTXXXXX
0348XXXXXX
0357XXXXXX
0358XXXXXX
0456XMIXXXX
0457XXXXXX
0469XNCXXXX
0489XTXXXXX
0568XXXXXX
0589IN IAXXXXX
1235XXXXXX
1247XXXXXX
1278XXXXXX
1289ORNCXXXX
1345XXILXXX
1346XXXXXX
1347XMDXXXX
1356XXXXXX
1358XXXXXX
1359XXXXXX
1368GAXXXXX
1457XXXXXX
1459XXXXXX
1468XXXXXX
1478XXXXXX
1569XXXXXX
1578XXXXXX
1579XXXXXX
1589XXXXXX
1678XXORXXX
1679XXXXXX
1689XXXXXX
2356XXXXXX
2369XXXXXX
2456DCXXXXX
2456XXXXXX
2457XXXXXX
2459XXXXXX
2459XXXXXX
2469XOHXXXX
2478XXXXXX
2479XDCXXXX
2569MIXXXXX
2579XXXXXX
2689XXXXXX
2789XXXXXX
3469XMOXXXX
3567XPA DCXXXX
3568XXXXXX
3678XXXXXX
3679RIXXXXX
4568XXXXXX
4589XXXXXX
4689XXXXXX
4789XXXXXX
5679XWIXXXX
6789XXXXXX
0159XXXXXX
0168XCAXXXX
0238XXXXXX
0239PAXXXXX
0268XXXXXX
0278XXXXXX
0289XXXXXX
0356XXRIXXX
0368XXXXXX
0369XXXXXX
0458XXXXXX
0467XXXXXX
0468XXXXXX
0478LAXXXXX
0567XXTXXXX
0789XXXXXX
1234XXARXXX
1236XXXXXX
1246XXXXXX
1248XXXXXX
1256XXKYXXX
1259XXXXXX
1268XXXXXX
1269XXXXXX
1349XXXXXX
1367XXXXXX
1378XGAXXXX
1379XXXXXX
1389XXXXXX
1456XXXXXX
1568XXXXXX
2346XXXXXX
2367XILXXXX
2369XXXXXX
2379XXXXXX
2457XXXXXX
2458XXXXXX
2479XDCXXXX
2567XXXXXX
2589XXXXXX
2679XXXXXX
3456XXXXXX
3457XXXXXX
3478XXXXXX
3578IN IAXXXXX
3689XXKYXXX
3789XSCMAXXX
4579XXXXXX
4789XXXXXX
0139OHXOH WVAXXX
0146XXXXXX
0479XXXXXX
0569XXXXXX
1249VAXXXXX
1258VAXXXXX
1267XXXXXX
1348NJXXXXX
2347XXXXXX
2357XXXXXX
2368XXXXXX
2379XXXXXX
2389MIXXXXX
2469XXXXXX
2489XXXXXX
2578XMOXXXX
2579XXXXXX
2679XXXXXX
2689XXXXXX
3456XXXXXX
3458XXXXXX
3459ILXXXXX
3489XXXXXX
3579XXON ONXXX
3589XXXXXX
5789XXXXXX
MrsGH01's avatar - yesnurse
In response to tudorsc

Excellent Work I love your treads

Texas has had all 4 hits on a daily

keep up the good work

tudorsc's avatar - Lottery-048.jpg
In response to MrsGH01

Thank you hope it is benefiting everyone - I will have the threads up later today.Sun Smiley

MrsGH01's avatar - yesnurse
In response to tudorsc

I'm readyBanana

tudorsc's avatar - Lottery-048.jpg
In response to MrsGH01

Ok here are the links 

C4 Singles 191 Numbers 

https://www.lotterypost.com/thread/330555

 

C4 Doubles 356 Doubles Trips Quads 

https://www.lotterypost.com/thread/330554

TopEnd of thread (1 page)

Welcome Guest

Your last visit: Fri, Nov 27, 2020, 2:15 pm

Log In

Log InCancel

Forgot your username?

Forgot your password?